Onderhoud

Soorten onderhoud

Er zijn twee soorten onderhoud: het verhuurdersonderhoud en het huurdersonderhoud.

Verhuurdersonderhoud

Dit is het onderhoud dat voor rekening van Bouwvereniging Woningzorg is.

Het is onder te verdelen in drie soorten:

Groot onderhoud/renovatie

Hierbij worden meerdere onderhoudswerkzaamheden, zoals bijvoorbeeld keukenvervanging, badkamerrenovatie of het aanbrengen van een CV-installatie.

Planmatig onderhoud

Dit zijn geplande onderhoudswerkzaamheden, zoals schilderen aan de buitenkant, dak-werkzaamheden, gevelwerkzaamheden en dergelijke. De planning van deze werkzaamheden staat voor langere tijd vast.

Niet Planmatig onderhoud

Dit is onvoorzien onderhoudswerk. Het betreft hier bijvoorbeeld reparaties van een door de gebruiker of de corporatie geconstateerd gebrek.

Huurdersonderhoud

U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de woning. In onze onderhoudsbrochure  leest u welk onderhoud voor uw rekening is.