Wat te doen bij een reparatieverzoek

Uw reparatieverzoek dient u schriftelijk in te dienen via email: reparatie@bvwoningzorg.nl (het verzoek komt via het secretariaat van Bouwvereniging Woningzorg terecht bij House Management Zuid-Limburg) of via het secretariaat van Bouwvereniging Woningzorg, p/a Scharnerweg 144, 6224JK Maastricht.

De reden dat wij de verzoeken schriftelijk willen ontvangen is omdat het verzoek ook schriftelijk aan House Management Zuid-Limburg en/of de aannemer moet worden doorgegeven. Op deze manier worden fouten zoveel mogelijk voorkomen. Het is belangrijk om bij uw reparatieverzoek uw juiste gegevens te vermelden.

Kijk voor de zekerheid of de kosten van reparaties en onderhoud voor uzelf of voor de Bouwvereniging zijn. Dat kan in onze Onderhouds- en Informatiebrochure. Bij sommige zaken, zoals reparatieverzoeken betreffende een verstopt riool of niet goed werkende verlichting, kan het zijn dat de kosten alsnog voor rekening van de huurder komen, indien na het verhelpen van de klacht blijkt dat de oorzaak te herleiden is naar apparatuur of handelen van de huurder.

Bij calamiteiten verwijzen we u naar het document met belangrijke contactgegevens: